ประมวลผลภาพกิจกรรม อบจ.ร้อยเอ็ด

เรื่อง : พิธีลงนาม(MOU) เพลตฟอร์มบริหารการดูเเลสุขภาพประชาชน (Smart Health Platform)

<< กลับไปดูประมวลผลภาพกิจกรรม อบจ.ร้อยเอ็ดทั้งหมด

รายละเอียด

นายเศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมพิธีลงนาม(MOU)บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการพัฒนาและเผยเเพร่เพลตฟอร์มบริหารการดูเเลสุขภาพประชาชน (Smart Health Platform) ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และ บริษัท เบดร็อค อนาไลติกส์ จำกัด ในวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

View 000183