กิจกรรมกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดร้อยเอ็ด

เรื่อง : ประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 2/2566

<< กลับไปดูกิจกรรมกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดร้อยเอ็ดทั้งหมด

รายละเอียด

กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดร้อยเอ็ดจัดประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 2/2566 โดยมีท่านเศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ เป็นประธานร่วมกับคณะกรรมการทั้ง 22 ท่าน และคณะอนุกรรมการ โดยมีท่านนราภรณ์ ไวนิยมพงศ์ ประธานอนุกรรมการพัฒนาระบบบริการร่วมกันประชุมอนุมัติรับทราบการดำเนินงานของกองทุนฯ ไตรมาส 1,2,3 รวมทั้งการเบิกจ่ายงบประมาณ ภายใต้กรอบงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติและมีการอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อไปดำเนินงานศูนย์ ยืม - คืน กายอุปกรณ์และอนุมัติเพิ่มเติมค่าตอบแทนอาสาสมัครศูนย์มีสุข รวมทั้งแก้ไขประกาศหลักเกณฑ์การดำเนินงานศูนย์มีสุข

วันที่ 01 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

View 000229