ข่าวประกาศ (งานบุคคล)

เรื่อง : การจัดการความรู้ KM(การฝึกอบรมหลักสูตร "วิศวกรสุขาภิบาล รุ่นที่ 1"

<< กลับไปดูข่าวประกาศ (งานบุคคล)ทั้งหมด

รายละเอียด

การจัดการความรู้ KM(การฝึกอบรมหลักสูตร "วิศวกรสุขาภิบาล รุ่นที่ 1" 22 กรกฏาคม 2566 ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2566

วันที่ 06 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

View 000261