กิจกรรมกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดร้อยเอ็ด

เรื่อง : กิจกรรมมอบบ้านคนพิการ ผู้สููงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจนำปี 2566

<< กลับไปดูกิจกรรมกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดร้อยเอ็ดทั้งหมด

รายละเอียด

วันที่ 11 ก.ย 2566 ท่านเศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายภารกิจ ให้ท่านนราภรณ์ ไวนิยมพงศ์ สจ.เขต 1 อ.ธวัชบุรีประธานอนุกรรมการพัฒนาระบบบริการ กองทุนฟื้นฟู ลงพื้นที่มอบบ้านคนพิการ ผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ในพื้นที่ ตำบลโพธิ์สัย อ. ศรีสมเด็จ ร่วมกับ พันโทสังคม แสนวัง นายก อบต. โพธิ์สัย ร้อยโท ธวัชชัย เห็มวัง นายอำ ศรีสมเด็จ ผอ.รพ.สต. บ้านโพธิ์สัย ผู้นำชุมชน และ อสม. ในพื้นที่ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ดังกล่าว โดยมีคนพิการ 2 รายที่ได้รับงบประมาณ คือนายจำรัส สุวรรณชะรา ได้รับงบประมาณ 48779บาท และนางวิไลอ่อนพฤกภูมิได้รับงบประมาณ 57135 บาท

วันที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

View 000491