ประมวลผลภาพกิจกรรม อบจ.ร้อยเอ็ด

เรื่อง : อุทกภัย อำเภอโพนทอง

<< กลับไปดูประมวลผลภาพกิจกรรม อบจ.ร้อยเอ็ดทั้งหมด

รายละเอียด

อุทกภัย อำเภอโพนทอง นายเศกสิทธิ์ ไวนิยมพงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายจากอุทกภัยในวิกฤติครั้งนี้ เเละขอเป็นกำลังใจให้กลับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ บ้านโนนเชียงหวาง ต.โคกกกม่วง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

วันที่ 18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

View 000162