ข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.ร้อยเอ็ด

เรื่อง : รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

<< กลับไปดูข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.ร้อยเอ็ดทั้งหมด

รายละเอียด

รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

วันที่ 18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

View 000376