ข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.ร้อยเอ็ด

เรื่อง : รับโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา

<< กลับไปดูข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.ร้อยเอ็ดทั้งหมด

รายละเอียด

รับโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา

วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

View 000295