ประมวลผลภาพกิจกรรม อบจ.ร้อยเอ็ด

เรื่อง : มอบบ้านคนพิการ ผู้สูงอายุ

<< กลับไปดูประมวลผลภาพกิจกรรม อบจ.ร้อยเอ็ดทั้งหมด

รายละเอียด

นายเศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายทรงศักดิ์ เลิศลำหวาน เลขานุการนายก อบจ.รอ. ลงพื้นที่มอบบ้านคนพิการ ผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ในพื้นที่ ตำบลสว่างอ.โพนทอง ร่วมกับ นายสุราช แวงอุ้ย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อ. โพนทอง นายอวยชัย พระสว่าง นายก อบต. ว่าง รพ.สต.บ้านสว่าง ผู้นำชุมชน และ อสม. ในพื้นที่ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ดังกล่าว โดยมีคนพิการ 1รายที่ได้รับงบประมาณ คือนายบุญฮู้ คำทา ได้รับงบประมาณ 14,400 บาท

วันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

View 000338