ประมวลผลภาพกิจกรรม อบจ.ร้อยเอ็ด

เรื่อง : มอบบ้านคนพิการ ผู้สูงอายุ

<< กลับไปดูประมวลผลภาพกิจกรรม อบจ.ร้อยเอ็ดทั้งหมด

รายละเอียด

นายเศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นางนราภรณ์ ไวนิยมพงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานอนุกรรมการพัฒนาระบบบริการ กองทุนฟื้นฟู ลงพื้นที่มอบบ้านคนพิการ ผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ในพื้นที่ ตำบลโนนชัยศรี อ.โพนทอง ร่วมกับ นายสุราช แวงอุ้ย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นายประเสริฐ อัศวภูมินายกเทศมนตรีตำบลโนนชัยศรี รพ.สต. ผู้นำชุมชน และ อสม. ในพื้นที่ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ดังกล่าว โดยมีคนพิการ 2 รายที่ได้รับงบประมาณ คือนายสม บุตรพรม ได้รับงบประมาณ 36,520 บาท และนายแวว บุตรพรม ได้รับงบประมาณ 26,595บาท ในวันที่ 27 กันยายน

วันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

View 000284