ข่าวประกาศ (งานบุคคล)

เรื่อง : คู่มือปฏิบัติงานตามโครงการการจัดการความรู้ภายในองค์กร (KM)

<< กลับไปดูข่าวประกาศ (งานบุคคล)ทั้งหมด

รายละเอียด

คู่มือปฏิบัติงานตามโครงการการจัดการความรู้ภายในองค์กร (Knowledge Management) (KM)

วันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

View 000206