ข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.ร้อยเอ็ด

เรื่อง : รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณารับโอน(สายงานบริหารสถานศึกษา)

<< กลับไปดูข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.ร้อยเอ็ดทั้งหมด

รายละเอียด

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณารับโอนเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา

วันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

View 000402