กิจกรรมกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดร้อยเอ็ด

เรื่อง : กิจกรรมโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย สำหรับที่อยู่อาศัย สำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2566

<< กลับไปดูกิจกรรมกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดร้อยเอ็ดทั้งหมด

รายละเอียด

วันที่ 28 ก.ย 2566 เวลา 10.00 น. ท่านเศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายภารกิจ ให้ท่านนราภรณ์ ไวนิยมพงศ์ สจ.เขต 1 อ.ธวัชบุรีประธานอนุกรรมการพัฒนาระบบบริการ กองทุนฟื้นฟู ลงพื้นที่มอบบ้านคนพิการ ผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ในพื้นที่ ตำบลหนองหิน อ.เมืองสรวง ร่วมกับ นายดุสิต สุดชา นายกเทศมนตรีตำบลหนองหิน ผอ.รพ.สต.บ้านข่อยผู้นำชุมชน และ อสม. ในพื้นที่ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ดังกล่าว โดยมีคนพิการ 2 รายที่ได้รับงบประมาณ คือนายจจีระศักดิ์ สุจริต ได้รับงบประมาณ 42,900 บาท และนายสถิตย์ เศษบุญผา ได้รับงบประมาณ 4,940บาท

วันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

View 000468