กิจกรรมกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดร้อยเอ็ด

เรื่อง : กิจกรรมมอบบ้านคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2566

<< กลับไปดูกิจกรรมกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดร้อยเอ็ดทั้งหมด

รายละเอียด

วันที่ 28 ก.ย 2566 เวลา 11.00 น. ท่านเศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายภารกิจ ให้ท่านนราภรณ์ ไวนิยมพงศ์ สจ.เขต 1 อ.ธวัชบุรีประธานอนุกรรมการพัฒนาระบบบริการ กองทุนฟื้นฟู ลงพื้นที่มอบบ้านคนพิการ ผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ในพื้นที่ ตำบลนางาม อ.เมืองเสลภูมิ ร่วมกับ นายเดชศักดิ์ โพธิ์ศรี สจ. อำเภอเสลภูมิ นายศักดา โพธิษา นายก อบต.นางามผอ.รพ.สต. ผู้นำชุมชน และ อสม. ในพื้นที่ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ดังกล่าว โดยมีคนพิการ 1 รายที่ได้รับงบประมาณ คือนายพุฒ อุตะมะชะ ได้รับงบประมาณ 43,110 บาท

วันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

View 000575