ข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.ร้อยเอ็ด

เรื่อง : รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ในการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

<< กลับไปดูข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.ร้อยเอ็ดทั้งหมด

รายละเอียด

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ในการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

วันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

View 003466