ข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.ร้อยเอ็ด

เรื่อง : ผลการรับโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด(สายงานบริหารสถานศึกษา)

<< กลับไปดูข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.ร้อยเอ็ดทั้งหมด

รายละเอียด

ผลการรับโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา

วันที่ 02 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

View 000216