ข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.ร้อยเอ็ด

เรื่อง : ผลการรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด(สายงานผู้บริหาร)

<< กลับไปดูข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.ร้อยเอ็ดทั้งหมด

รายละเอียด

ผลการรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

วันที่ 02 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

View 000320