แผนการจัดหาพัสดุ อบจ.ร้อยเอ็ด

เรื่อง : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2566

<< กลับไปดูแผนการจัดหาพัสดุ อบจ.ร้อยเอ็ดทั้งหมด

รายละเอียด

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2566

วันที่ 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

View 000191