การจัดการความรู้ (KM)

เรื่อง : ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)

<< กลับไปดูการจัดการความรู้ (KM)ทั้งหมด

รายละเอียด

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

View 000613