ข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.ร้อยเอ็ด

เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคลากรที่แจ้งความประสงค์ขอถ่ายโอนมาปฏิบัติงานที่สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบลริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

<< กลับไปดูข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.ร้อยเอ็ดทั้งหมด

รายละเอียด

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคลากรที่แจ้งความประสงค์ขอถ่ายโอนมาปฏิบัติงานที่สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบลริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 17 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

View 000652