การจัดการความรู้ (KM)

เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดเรื่องกำหนดวันเวลาสถานที่คัดเลือกและระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

<< กลับไปดูการจัดการความรู้ (KM)ทั้งหมด

รายละเอียด

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

วันที่ 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

View 000808