แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

เรื่อง : แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

<< กลับไปดูแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งหมด

รายละเอียด

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 03 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

View 000207