000357 องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

ข่าวเด่น อบจ.ร้อยเอ็ด

เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

<< กลับไปดูข่าวเด่น อบจ.ร้อยเอ็ดทั้งหมด

รายละเอียด

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

วันที่ 03 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

View 000357