กิจกรรมกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดร้อยเอ็ด

เรื่อง : กิจกรรมมอบบ้านคนพิการ ผู้สููงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจนำปี 2566

<< กลับไปดูกิจกรรมกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดร้อยเอ็ดทั้งหมด

รายละเอียด

วันที่ 24 พ.ย. 2566 เวลา 11.00 น. ท่านเศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมมอบบ้านคนพิการที่ได้รับงบประมาณในการปรับสภาพห้องน้ำ ทางลาด ปรับพื้นบ้าน จากกองทุนฟื้นฟู งบประมาณจำนวน 19,322 บาท และได้รับเกียรติจาก นางนราภรณ์ ไวนิยมพงศ์ ส.อบจ. เขต 1 อ.ธวัชบุรี และท่านนายก ทต.เสลภมิ และผู้บริหาร ทต. เสลภูมิ อ.เสลภูมิ มอบบ้าน จำนวน 1 หลัง ร่วมกับผู้นำชุมชน และคณะ อสม. ในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

วันที่ 27 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

View 000490