ข่าวประกวดราคา อบจ.ร้อยเอ็ด

เรื่อง : เผยแพร่ประกาศผู็ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำบ้านเหล่าบักเล ตำบลรอบเมือง - ทางหลวงหมายเลข ๒๑๔ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ตำบล

<< กลับไปดูข่าวประกวดราคา อบจ.ร้อยเอ็ดทั้งหมด

รายละเอียด

เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำบ้านเหล่าบักเล ตำบลรอบเมือง - ทางหลวงหมายเลข ๒๑๔ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 07 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566

View 000116