ข้อมูลรายรับ - รายจ่าย อบจ.ร้อยเอ็ด

เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานการเงิน (ฉบับที่ 399/2566)

<< กลับไปดูข้อมูลรายรับ - รายจ่าย อบจ.ร้อยเอ็ดทั้งหมด

รายละเอียด

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานการเงิน (ฉบับที่ 399/2566)

วันที่ 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566

View 000131