ข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.ร้อยเอ็ด

เรื่อง : เผยแพร่สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete จากถนนสามแยกคอยนาง - บ้านคอกควาย ตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

<< กลับไปดูข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.ร้อยเอ็ดทั้งหมด

รายละเอียด

เผยแพร่สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete จากถนนสามแยกคอยนาง - บ้านคอกควาย ตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 25 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566

View 000288