ข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.ร้อยเอ็ด

เรื่อง : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด กำหนดแผนการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ขาวมะลิ 105 และข้าว กข6 เพื่อจำหน่ายให้แก่เกษตรกรทั่วไป เพื่อใช้ในการเพะปลูก ฤดูฝน ปี พ.ศ. 2567

<< กลับไปดูข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.ร้อยเอ็ดทั้งหมด

รายละเอียด

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด กำหนดแผนการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ขาวมะลิ 105 และข้าว กข6 เพื่อจำหน่ายให้แก่เกษตรกรทั่วไป เพื่อใช้ในการเพะปลูก ฤดูฝน ปี พ.ศ. 2567

วันที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566

View 000285