แผนการจัดหาพัสดุ อบจ.ร้อยเอ็ด

เรื่อง : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนธันวาคม 2566 (สขร.1)

<< กลับไปดูแผนการจัดหาพัสดุ อบจ.ร้อยเอ็ดทั้งหมด

รายละเอียด

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนธันวาคม 2566 (สขร.1)

วันที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567

View 000140