ข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.ร้อยเอ็ด

เรื่อง : ประกาศผลการคัดเลือก การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

<< กลับไปดูข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.ร้อยเอ็ดทั้งหมด

รายละเอียด

ประกาศผลการคัดเลือก การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567

View 000427