ประมวลผลภาพกิจกรรม อบจ.ร้อยเอ็ด

เรื่อง : ตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านของนางร่วมนครไพร บ้านเลขที่ 44 หมู่ 7 ตำบลปอภาร อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมให้กำลังใจผู้ประสบภัย และเก็บรวบรวมข้อมูลหาแนวทางการช่วยเหลือ

<< กลับไปดูประมวลผลภาพกิจกรรม อบจ.ร้อยเอ็ดทั้งหมด

รายละเอียด

ายเศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดมอบหมายให้กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านของนางร่วมนครไพร บ้านเลขที่ 44 หมู่ 7 ตำบลปอภาร อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมให้กำลังใจผู้ประสบภัย และเก็บรวบรวมข้อมูลหาแนวทางการช่วยเหลือต่อไป วันที่ 12 มกราคม 67

วันที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567

View 000198