ข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.ร้อยเอ็ด

เรื่อง : รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2566 (คะแนนรวม 5 ด้าน จากทีมประเมิน) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด LPA

<< กลับไปดูข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.ร้อยเอ็ดทั้งหมด

รายละเอียด

รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2566 (คะแนนรวม 5 ด้าน จากทีมประเมิน) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด LPA

วันที่ 18 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567

View 000267