ข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.ร้อยเอ็ด

เรื่อง : ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล "อบจ.คัพ" ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 - 31 มกราคม 2567 สมัครได้ที่ สนามกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด หรือที่กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวั

<< กลับไปดูข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.ร้อยเอ็ดทั้งหมด

รายละเอียด

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล "อบจ.คัพ" ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 - 31 มกราคม 2567 สมัครได้ที่ สนามกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด หรือที่กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ชั้น 2 อาคารโอท๊อปซิตี้ ถ.เปรมประชาราษฎร์ ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด หมายเลขโทรศัพท์ โทร 043-516-715 , 062-331-6560

วันที่ 26 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567

View 000473