แผนการจัดหาพัสดุ อบจ.ร้อยเอ็ด

เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด (กองพัสดุและทรัพย์สิน) เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่1 (เดือนตุลาคม ถึง เดือน ธันวาคม 2566)

<< กลับไปดูแผนการจัดหาพัสดุ อบจ.ร้อยเอ็ดทั้งหมด

รายละเอียด

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด (กองพัสดุและทรัพย์สิน) เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่1 (เดือนตุลาคม ถึง เดือน ธันวาคม 2566) น้ำมันหล่อลื่น วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วันที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567

View 000114