ข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.ร้อยเอ็ด

เรื่อง : การมอบอำนาจให้ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ผู้อำนวยการสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัด ปฏิบัติราชการแทน

<< กลับไปดูข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.ร้อยเอ็ดทั้งหมด

รายละเอียด

คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 345/2567 เรื่อง การมอบอำนาจให้ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ผู้อำนวยการสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัด ปฏิบัติราชการแทน

วันที่ 13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

View 000405