แผนพัฒนาท้องถิ่น อบจ.ร้อยเอ็ด

เรื่อง : แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด แก้ไข ครั้งที่ 1/2567

<< กลับไปดูแผนพัฒนาท้องถิ่น อบจ.ร้อยเอ็ดทั้งหมด

รายละเอียด

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด แก้ไข ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

View 000208