ข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.ร้อยเอ็ด

เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญและกำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบ และข้อปฏิบัติในการเลือกสรร

<< กลับไปดูข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.ร้อยเอ็ดทั้งหมด

รายละเอียด

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญและกำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบ และข้อปฏิบัติในการเลือกสรร

วันที่ 29 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

View 000452