ประมวลผลภาพกิจกรรม อบจ.ร้อยเอ็ด

เรื่อง : ยกระดับถนนดิน ภายในเขตตำบลหนองตาไก้ ตำบลหนองตาไก้ อำเภอโพธิ์ชัย จังหว้ดร้อยเอ็ด

<< กลับไปดูประมวลผลภาพกิจกรรม อบจ.ร้อยเอ็ดทั้งหมด

รายละเอียด

นายเศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้กองช่าง อบจ.ร้อยเอ็ด โดยฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง ทำโครงการยกระดับถนนดิน ภายในเขตตำบลหนองตาไก้ ตำบลหนองตาไก้ อำเภอโพธิ์ชัย จังหว้ดร้อยเอ็ด

วันที่ 05 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

View 000104