ประมวลผลภาพกิจกรรม อบจ.ร้อยเอ็ด

เรื่อง : - ออกหน่วยบริการ โครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 4

<< กลับไปดูประมวลผลภาพกิจกรรม อบจ.ร้อยเอ็ดทั้งหมด

รายละเอียด

วันที่ 7 มีนาคม 2567 - ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้า พื้นเมือง หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด - ออกหน่วยบริการ โครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 4 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านบัวคำ ตำบลบัวคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 08 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

View 000251