ประมวลผลภาพกิจกรรม อบจ.ร้อยเอ็ด

เรื่อง : วันที่ 7 มีนาคม 2567 นายเศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ได้มอบหมายให้กองช่าง อบจ.ร้อยเอ็ด โดยฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง ทำโครงการกำจัดผักตบชวา หนองอ้อ ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหว้ดร้อยเอ็ด

<< กลับไปดูประมวลผลภาพกิจกรรม อบจ.ร้อยเอ็ดทั้งหมด

รายละเอียด

วันที่ 7 มีนาคม 2567 นายเศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ได้มอบหมายให้กองช่าง อบจ.ร้อยเอ็ด โดยฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง ทำโครงการกำจัดผักตบชวา หนองอ้อ ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหว้ดร้อยเอ็ด

วันที่ 08 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

View 000306