ประมวลผลภาพกิจกรรม อบจ.ร้อยเอ็ด

เรื่อง : วันที่ 7 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายเศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นางสาวอภิสราวรรนธ์ คำวัฒน์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการให้ความรู้ในกลุ่มโรคเรื้อรังตำบลรอบเมือง ปี 2567 ณ วัดอุดมไพรสณฑ

<< กลับไปดูประมวลผลภาพกิจกรรม อบจ.ร้อยเอ็ดทั้งหมด

รายละเอียด

วันที่ 7 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายเศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นางสาวอภิสราวรรนธ์ คำวัฒน์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการให้ความรู้ในกลุ่มโรคเรื้อรังตำบลรอบเมือง ปี 2567 ณ วัดอุดมไพรสณฑ์ บ้านเปลือย อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 08 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

View 000306