แผนการจัดหาพัสดุ อบจ.ร้อยเอ็ด

เรื่อง : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2566

<< กลับไปดูแผนการจัดหาพัสดุ อบจ.ร้อยเอ็ดทั้งหมด

รายละเอียด

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2566

วันที่ 19 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

View 000103