แผนการจัดหาพัสดุ อบจ.ร้อยเอ็ด

เรื่อง : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2567

<< กลับไปดูแผนการจัดหาพัสดุ อบจ.ร้อยเอ็ดทั้งหมด

รายละเอียด

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2567

วันที่ 11 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567

View 000087