แผนการจัดหาพัสดุ อบจ.ร้อยเอ็ด

เรื่อง : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ฉบับที่ 128/2567

<< กลับไปดูแผนการจัดหาพัสดุ อบจ.ร้อยเอ็ดทั้งหมด

รายละเอียด

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ฉบับที่ 128/2567

วันที่ 02 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

View 000089