ข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.ร้อยเอ็ด

เรื่อง : ประกาศรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นและระดับดีมากรอบการประเมินครั้งที่1ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567

<< กลับไปดูข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.ร้อยเอ็ดทั้งหมด

รายละเอียด

ประกาศรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นและระดับดีมากรอบการประเมินครั้งที่1ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567

วันที่ 03 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

View 000348