แผนการจัดหาพัสดุ อบจ.ร้อยเอ็ด

เรื่อง : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน เมษายน 2567 (สขร.1)

<< กลับไปดูแผนการจัดหาพัสดุ อบจ.ร้อยเอ็ดทั้งหมด

รายละเอียด

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน เมษายน 2567 (สขร.1)

วันที่ 13 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

View 000073