ข่าวประกวดราคา อบจ.ร้อยเอ็ด

เรื่อง : เผยแพร่ราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำรางยูฝารางวี ถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย ๓๖ เชื่อมซอย ๓๒ ตำบลในเมือง - เขตตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

<< กลับไปดูข่าวประกวดราคา อบจ.ร้อยเอ็ดทั้งหมด

รายละเอียด

เผยแพร่ราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำรางยูฝารางวี ถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย ๓๖ เชื่อมซอย ๓๒ ตำบลในเมือง - เขตตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

View 000064