ข่าวประกวดราคา อบจ.ร้อยเอ็ด

เรื่อง : ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สาย อบจ. 1060 บ้านหนองบก - บ้านกกตาล ตำบลหนองขุ่นใหญ่ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

<< กลับไปดูข่าวประกวดราคา อบจ.ร้อยเอ็ดทั้งหมด

รายละเอียด

ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สาย อบจ. 1060 บ้านหนองบก - บ้านกกตาล ตำบลหนองขุ่นใหญ่ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

View 000057