ข่าวประกวดราคา อบจ.ร้อยเอ็ด

เรื่อง : เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สาย อบจ.รอ ๑๐๒๑ บ้านบะตะกา ตำบลหนองใหญ่- บ้านคำนาดี ตำบลคำนาดี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด อ

<< กลับไปดูข่าวประกวดราคา อบจ.ร้อยเอ็ดทั้งหมด

รายละเอียด

เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สาย อบจ.รอ ๑๐๒๑ บ้านบะตะกา ตำบลหนองใหญ่- บ้านคำนาดี ตำบลคำนาดี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

View 000059