ข่าวประกวดราคา อบจ.ร้อยเอ็ด

เรื่อง : เผยแพร่ประกาศผู็ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านป่าสุ่ม หมู่ที่ ๗ ตำบลอุ่มเม้า - บ้านเพ็ก หมู่ที่ ๑ ตำบลไพศาล อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ศาล

<< กลับไปดูข่าวประกวดราคา อบจ.ร้อยเอ็ดทั้งหมด

รายละเอียด

เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านป่าสุ่ม หมู่ที่ ๗ ตำบลอุ่มเม้า - บ้านเพ็ก หมู่ที่ ๑ ตำบลไพศาล อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

View 000069