ข่าวประกวดราคา อบจ.ร้อยเอ็ด

เรื่อง : ระกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนน Asphaltic Concrete สาย อบจ.รอ.1074 บ้านนาใหญ่ - บ้านตาแหลว ตำบลนาใหญ่ –บ้านดงสวนผึ้ง ตำบลน้ำคำ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

<< กลับไปดูข่าวประกวดราคา อบจ.ร้อยเอ็ดทั้งหมด

รายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนน Asphaltic Concrete สาย อบจ.รอ.1074 บ้านนาใหญ่ - บ้านตาแหลว ตำบลนาใหญ่ –บ้านดงสวนผึ้ง ตำบลน้ำคำ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

View 000074